Mål avseende offentlig upphandling – juli 2014

30 juli, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under juli 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2234-14
Ärende: Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Leverantör/Sökande: Föreningen S:t Lukas
Upphandlande myndighet: Landstinget Kronoberg

 

Målnr: 3674-14, 3678-14
Ärende: Offentlig upphandling; fråga om interimistiskt beslut
Leverantör/Sökande: 1. Apoteket AB 2. Apotekstjänst Sverige AB
Upphandlande myndighet: Västra Götalandsregionen

 

Målnr: 522-14
Ärende: Överprövning av avtals giltighet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Leverantör/Sökande: Medarbetare Norr AB, StudentConsulting Sweden AB
Upphandlande myndighet: Bodens kommun

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.