Så skyddar du dig mot åska

9 juli, 2014

Åskmolnen tornar upp sig i samband med värme över landet och åskskador i svenska hem kostar miljontalskronor varje år. Elsäkerhetsverket ger råd om hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

 

Även om blixten inte slår ner i huset kan elektrisk materiel såsom TV-apparater och datorer skadas genom den höga spänning som uppstår. Om elektriska ledningar och metallstängsel träffas av ett blixtnedslag kan de leda strömmen från blixten långa sträckor. Detta är vanligast om det är en luftledning som matar strömmen till huset. Oftast tar sig blixten in i byggnaden via el- eller telenätet. Några faror som man bör tänka på extra i samband med åska är skador som kan uppkomma i samband med direktnedslag i skorsten, TV-mast, indirekta nedslag till exempel i träd i närheten och överspänningar som leds via el- eller teleledningar.

 

Hur skyddar jag mitt hem och mina elprylar?
Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Det enklaste sättet att undvika problem med skador på elektrisk materiel är att dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går.
Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut. Det kan också vara bra att alltid göra så när man åker bort en eller flera dagar, till exempel på semester.

 

Vilka åskskydd finns?
En överspänning, förorsakad av ett blixtnedslag i till exempel en luftledning, har en hög spänning och innebär mycket hög ström. Dessa typer av störningar, som är ledningsbundna avleds genom en medveten kortslutning mot jord.
För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras. Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att åskskydden jordas ordentligt. Vänd dig till en fackman inom el för att få hjälp med tekniska lösningar gällande åskskydd.

 

Vad ska jag tänka på?
• Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.
• Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
• Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med.
• Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
• Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
• Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på havet när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
• Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
• Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

 

Här finner Ni en broschyr från Elsäkerhetsverket om åska.

Här finner Ni information från Uppsala Universitet om åska.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.