Stora företag måste göra energikartläggning

3 juli, 2014

Stora företag måste göra en energikartläggning vart fjärde år. Riksdagen har nu beslutat om åtgärder för att genomföra EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

 

Med stora företag avses företag som sysselsätter fler än 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

 

Det är således frågan om relativt stora bolag som reglerna kommer att rikta sig till. Enligt regeringen är det frågan om ca 1 500 bolag som uppfyller dessa krav. Om bolaget uppfyller dessa krav följer enligt förslaget till lag att bolaget måste göra en energikartläggning senast den 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år. Undantag från detta krav finns dock om man som bolag har ett miljö- eller energiledningssystem som innehar vissa särskilt senare angivna certifieringar. Exakt hur undantagen och de certifieringar som ska till för att detta system ska fungera är inte helt klart än utan planeras lanseras under 2014 efter det att lagen har antagits av riksdagen. Dock framgår det att bolag som ingår i PFE programmet troligen får tillgodoräkna sig detta och slipper ytterligare utredningar om energieffektivisering.

 

Här finner Ni Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.