Miljömål – augusti 2014

30 augusti, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 7834-14
I ett mål om tillstånd till att hålla 150 duvor i ett villaområde har Mark- och miljööverdomstolen endast ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att tidpunkten för när verksamheten ska ha upphört har flyttats fram.

 

M 9473-13
I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk har Mark- och miljööverdomstolen bl.a. gett tillstånd till ytterligare ett vindkraftverk och till viss kabeldragning i våtmark samt fastställt ett villkor med krav på hindersbelysning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.