Earth Overshoot Day

19 augusti, 2014

Idag den 19 augusti är det Overshoot Day. Dagen infaller tidigare än någonsin förr. På knappt 8 månader har vi förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för i år. Under resten av året lever vi över jordens tillgångar. Vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha människans konsumtion – och om alla skulle leva som vi i Sverige skulle vi behöva drygt 3 planeter.

 

Mer än 50 procent av mänsklighetens ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Resurstrycket bidrar också till att skogarna och fiskbestånden krymper, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna minskar – och att den biologiska mångfalden bryts ned.

 

Fram till mitten av 70-talet levde människan inom gränserna, men sen dess är det ekologiska fotavtrycket större än vad jorden klarar av. Växande befolkning och ökad konsumtion gör att Overshoot day som den kallas kommer tidigare varje år. Datumet är visserligen en uppskattning, men i år infaller den en dag tidigare än förra året. Konsumtionen per capita och klimatutsläppen ökar för varje år.Vid seklets mitt kommer det egentligen behövas tre jordklot.

 

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Här finner Ni Mer information.