EU-kampanj 2014-2015 – Friska arbetsplatser förebygger stress

28 augusti, 2014

Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober. 2014–2015 är temat för kampanjen arbetsrelaterad stress.

 

Arbetsrelaterad stress blir allt vanligare och konsekvenserna för organisationen och individerna är stora. Över hälften av de europeiska arbetstagarna rapporterar att stress är vanligt på deras arbetsplats.

 

I början av september nås drygt 26 000 arbetsgivare av ett brev med information om kampanjen. Av dessa kommer 2 000 företag att inspekteras under veckorna 41 till och med 43. Arbetsmiljöverket besöker arbetsställen med fem eller fler anställda och som inte inspekterats på minst tre år.

 

Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera att psykiska arbetsmiljörisker uppmärksammas och hanteras lika systematiskt som andra arbetsmiljörisker.

 

För att öka kunskapen har Arbetsmiljöverket tagit fram en broschyr, ”Förebygg arbetsrelaterad stress” och en webbutbildning där bland annat symptom på stress identifieras såsom sömnproblem, lättretlighet och muskelsmärta. På kampanjsidan finns mer information och självskattningsverktyg för att förebygga arbetsmiljöproblem.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.