Ny vägledning för säkrare styrsystem i industriella processer

25 augusti, 2014

It-teknologins intåg i de industriella processerna skapar nya risker och sårbarheter. I MSB:s nya utgåva av ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem” presenteras handfasta rekommendationer för hur en verksamhet kan säkra sina styrsystem.

 

Vägledningen vänder sig främst till verksamhetsledningen, it-säkerhetspersonal och processtekniker.

 

Vi har alla lärt oss hur viktigt det är att uppgradera mjukvaran i våra kontorsdatorer. Vi är noga med att virusskydden håller tätt och att inställningarna i brandväggen är korrekta. Men för ett system som styr spänningsnivåerna i en transformatorstation eller reningen av dricksvatten i ett reningsverk gäller ofta andra regler.

 

Dessa så kallade industriella informations- och styrsystem måste vara i drift dygnet runt, utan att utsättas för störningar. De har också ofta realtidskrav vilket innebär att styrsignalerna måste skickas i exakt rätt tid – kanske på en tusendels sekund. Följden blir att systemen inte kan skyddas på samma sätt som vanliga kontorsdatorer, eftersom det stör kraven på prestanda.
Integrering skapar nya risker och sårbarheter

 

För 30 år sedan var detta inget stort problem eftersom styrsystemen var helt fristående från alla andra system. Så är det inte längre. Numera har de industriella informations- och styrsystemen anslutningar till verksamhetens administrativa nät, som i sin tur har kopplingar mot internet. Detta öppnar upp de känsliga styrsystemen för attacker utifrån.

 

För att kunna ge styrsystemen fullgott skydd krävs idag en djup förståelse för hur både it-säkerhet och industriprocesser fungerar – och framför allt hur de måste samverka. Syftet med vägledningens 17 rekommendationer är att lägga grunden till denna förståelse och därmed bidra till högre säkerhet i systemen. Vägledningen ger också en historisk exposé över it-teknologins intåg i de industriella processerna och vilka konsekvenserna har blivit.

 

Vägledningen är framtagen i samverkan med Säkerhetspolisen, Livsmedelsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät.

 

Här finner Ni ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations och styrsystem ”

 
Informationen kommer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.