Provning genom trycksättning av gas

27 augusti, 2014

På grund av olycksrisker krävs ackreditering för att få arbeta med att trycksätta med övertryck med gas enligt statens föreskrifter. Syftet med ackrediteringen är att säkerställa tillräcklig kompetens, erfarenhet och att rätt utrustning används och därmed undvika allvarliga olyckor. Idag arbetar cirka 30 procent utan sådan ackreditering.

 

Trycksättning med gas är en vanlig provningsmetod som används för att kontrollera hållfastheten på, eller tätheten av, allt från kylanläggningar till avloppsrör och andra slags rörledningar och tryckkärl. Tidigare var det Arbetsmiljöverket som utfärdade tillstånd men sedan 2007 krävs en ackreditering hos Swedac för att få arbeta med sådan trycksättning. Arbete med trycksättning med övertryck med gas utan ackreditering är förenat med en sanktionsavgift om 10000 kr per tillfälle.

 

Läs mer i Arbetsmiljöverkets informationsblad ”Provning med övertryck kräver ackreditering”

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.