Så mycket kostar en utbränd medarbetare

28 augusti, 2014

Små företag är sämre än större när det gäller kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete, och allra sämst är det ställt med kunskaperna inom den privata tjänstesektorn. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket låtit genomföra.

 

En utbränd medarbetare kostar enligt befintlig forskning ungefär 392 000 kronor i bland annat produktionsbortfall, konstaterar Arbetsmiljöverket. Bristande ergonomi kostar i sin tur arbetsgivarna ungefär 2 700 kronor per sjukskrivningsdag.

 

Med ovan sagt som bakgrund startar Arbetsmiljöverket en ny kampanj med fokus på dolda arbetsmiljöfaror. Målgruppen för kampanjen är i första hand företag med upp till fyrtio anställda inom information och kommunikation.

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets film om dolda arbetsmiljöfaror.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.