Supermiljöbilspremierna på väg att ta slut

9 augusti, 2014

Försäljningen av supermiljöbilar har tagit fart ordentligt under 2014. 2014 års anslag för premier är därför nu på väg att ta slut. Det innebär att bilköpare som köper bil nu i augusti riskerar att bli utan premien på 40 000 kronor.

 

Fram till och med 5 augusti har Transportstyrelsen betalat ut 67 520 000 kronor i supermiljöbilspremier. Premierna gäller bilar som registrerats in (ställts på) fram till och med juli. Under juli och början av augusti har ett mycket stort antal nyregistreringar skett. Handläggning och utbetalning av dessa premier är ännu inte klar, men antalet nyregistreringar visar att premien nu är på väg att ta slut.

 

Supermiljöbilspremien infördes under 2012 för att stimulera introduktionen av nya bilar med extremt låga utsläpp av koldioxid. Premien är på 40 000 kronor och betalas ut till fordonets första ägare. Både företag och privatpersoner kan få premien men det krävs att man inte fått någon annan typ av statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd för förvärvet av bilen.

 

Totalt har 200 miljoner avsatts för supermiljöbilspremien varav 100 miljoner är avsatta för år 2014. Transportstyrelsen betalar ut premierna på uppdrag av regeringen.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.