Mål avseende offentlig upphandling – september 2014

29 september, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under september 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 3430-14
Ärende: Offentlig upphandling
Leverantör/Sökande: Adecco Health AB
Upphandlande myndighet: Västra Götalandsregionen

 

Målnr: 2014-10-01
Ärende: Ogiltighetstalan vid offentlig upphandling, Överprövning av avtals giltighet
Leverantör/Sökande: BBK Teknik & Miljökonsulter AB
Upphandlande myndighet: Tjörns kommun

 

Målnr: 4757-14
Ärende: Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Leverantör/Sökande: Linfre Education AB
Upphandlande myndighet: Eslövs kommun

 

Målnr: 720-14
Ärende: Överprövning av upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Leverantör/Sökande: One Nordic AB
Upphandlande myndighet: Öresundskraft AB

 

Målnr: 311-14
Ärende: Överprövning av upphandling, Göra om upphandling
Leverantör/Sökande: Xervon Sweden AB
Upphandlande myndighet: Renova AB

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.