Naturvårdsverket tar över ansvaret för EU:s miljöledningssystem Emas i Sverige

1 september, 2014

Den 1 september tar Naturvårdsverket över ansvaret för Emas i Sverige. Emas är ett miljöledningssystem som baseras på den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

 

Emas är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Den är till för alla typer av organisationer som vill effektivisera och förbättra sitt miljöarbete. Den årliga miljöredovisningen som Emas-certifierade företag upprättar blir offentlig i och med att den publiceras på Naturvårdsverkets webb. Det innebär en transparens som signalerar trovärdighet då allmänheten och andra intressenter kan följa förbättringarna i miljöarbetet hos den certifierade organisationen år från år.

 

Ansvaret för Emas i Sverige låg tidigare hos Miljöstyrningsrådet som upphörde den 1 juli och vars verksamhet numera ingår i Konkurrensverket.

 

Hackeforsmodellen är ett av få implementeringsverktyg som godkänts av EU. Altea har även EMAS-certifierade konsulter som kan hjälpa till med införandet av EMAS.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.