Nya regler avseende härdplaster

14 september, 2014

Arbetsmiljöverket föreslår att föreskrifterna om härdplaster ska tas bort och att reglerna istället förs in i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.

 

Vid införandet av dir 2014/27/EU föreslås att AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker ska skrivas om så att den även innefattar arbete med allergiframkallande kemikalier märkta med faroangivelserna H 317 och H 334. Enligt den nya föreskriften ska verksamheten utföra en dokumenterad riskbedömning över hanteringen av allergiframkallande kemikalier. Arbetsgivaren ansvarar för att de som hanterar eller leder arbetet med allergiframkallande kemikalier ska vara informerade om riskerna. Områden där det pågår öppet arbete med produkter märkta med faroangivelse H 317 och H 334, ska förses med en varningsskylt.

 

Arbete med härdplaster kommer också att ingå i Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2005:18 Härdplaster upphävs därmed. De som hanterar eller leder arbete med härdplaster och ska liksom tidigare ha genomgått en utbildning om härdplaster. Utbildningen ska vara dokumenterad och ge både teoretisk och praktisk kunskap om de risker arbetet medför samt vilka skyddsåtgärder som krävs. Saknas utbildningsintyg ska arbetsgivaren betala 25 000 SEK för varje arbetstagare som saknar intyg. Kravet på läkarundersökning med tjänstbarhetsintyg för de som hanterar isocyanater skärps på så sätt att den nedre exponeringsgränsen försvinner. För de som hanterar cyanoakrylater gäller att de ska genomgå regelbundna läkarundersökningar om de exponeras för cyanoakrylater minst en gång per vecka.

 

Ändringarna ska träda i kraft senast den 1:e juni 2015.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.