Nya regler för elektrisk utrustning, WEEE

16 september, 2014

Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom den nya WEEE-förordningen SFS 2014:1075.

 

Butiker som säljer elutrustning
Från och med 1 oktober 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för just elutrustning på minst 400 m2. Butiken är skyldig att ta emot smått elavfall, även om konsumenten inte köper något. Exempel på smått elavfall är mobiler, batteridrivna leksaker, köksmaskiner som elvispar och vattenkokare. Smått elavfall definieras som elavfall som är mindre än 25 cm.

 

För alla butiker gäller också principen 1 mot 1, det vill säga en skyldighet att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller funktion.

 

Producenter
Fler produkter än tidigare omfattas av producentansvaret. Till exempel solpaneler, professionell köksutrustning, professionell ljud- och bildutrustning. Det betyder att producenter av dessa produkter nu omfattas av producentansvaret och måste registrera sig. Se bilaga till förordningen för mer information om kategorier.

 

Storskaliga stationära industriverktyg är nu undantagna
Återvinningsmålen för elavfall höjs generellt med fem procent. Höjningen sker vid ett par olika tidpunkter.  Den svenska insamlingen av elavfall är bland den högsta inom EU men återvinningen ska öka.

 

En producent i annat EU-land som säljer elutrustning i Sverige måste utse svenskt ombud. Det är viktigt ur tillsynssynpunkt. En svensk producent som säljer i annat EU-land måste utse en producentrepresentant i det landet.

 

Insamlingssystem
Insamlingssystemen ska vara godkända senast den 29 september 2015. De ska uppfylla en rad kriterier och anmälan ska prövas av Naturvårdsverket. Kravet på finansiell garanti för varje enskild producent upphör 15 september 2015 och ersätts av att insamlingssystemet ska vara tillräckligt solitt. Du som säljer elprodukter som kan användas av privatperson måste alltså vara ansluten till ett godkänt insamlingssystem.

 

Förbehandlare
Fler aktörer än tidigare blir skyldiga att rapportera till Naturvårdsverket. Producenter ska som tidigare rapportera sålda mängder. Det nya är att även förbehandlare ska rapportera insamlade och återvunna mängder elavfall. På det sättet kan till exempel den fastighetsnära insamlingen redovisas, något som inte sker idag.

 

Här finner Ni Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.