Dags att märka om kemiska produkter

17 oktober, 2014

Ni som tillverkar, importerar eller säljer kemikalier behöver se över Er märkning och klassificering. Från den 15 juni 2015 ska alla kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt EU:s CLP-förordning. Det innebär att etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter på EU-marknaden måste uppdateras med ny information.

 

Ett mycket stort antal produkter måste märkas om för att uppfylla kraven i CLP-förordningen, det gäller både konsumentprodukter som exempelvis färger och rengöringsmedel, och industriblandningar.

 

Det är viktigt att du sätter dig in i reglerna, och uppdaterar säkerhetsdatablad och märkningen på förpackningen i god tid så att du inte riskerar att få produkter över som inte får säljas.

 

Tillverkare och importör
Om ditt företag tillverkar eller importerar kemiska produkter ska du klassificera om dina produkter och uppdatera märkningen på produkterna.

 

Distributör och handel
Om ditt företag säljer kemiska produkter är du ansvarig för att märkningen är korrekt. Produkter som redan är ute i handeln med den gamla faromärkningen får fortsätta att distribueras och säljas fram till den 1 juni 2017.

 

Här finner Ni EU:s kemikaliemyndighet Echas webbsidor för Er som ska klassificera blandningar enligt CLP.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.