Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2014

30 oktober, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under oktober 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 7021-13
Ärende: Upphandlingsskadeavgift
Leverantör/Sökande: Konkurrensverket
Upphandlande myndighet: Falu kommun
Avgörande: Betala upphandlingsskadeavgift

 

Målnr: 3560-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Ricoh Sverige AB
Upphandlande myndighet: Riksdagsförvaltningen
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 1011-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Falck Healthcare AB, SOS International Swedish Bransch AB
Upphandlande myndighet: Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag
Avgörande: Avslag på ansökan

 

Målnr: 934-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Sodexo AB
Upphandlande myndighet: Nyköpings kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 2420-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: G4S Security Services AB
Upphandlande myndighet: Statens Maritima Museer
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 67-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Biomet Orthopaedics AB
Upphandlande myndighet: Region Skåne
Avgörande: Göra om upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.