Månadsbrev – oktober 2014

31 oktober, 2014

Under oktober har nya regler avseende kvarts och stendamm kommit ut på remiss. EU har presenterat vad fokus har legat på under hösten 2014 och EU:s nya arvsförordning har implementerats i svensk rätt.

Kemikalieinspektionen föreslår krav på utbildning för alla som säljer växtskyddsmedel.

 

Här finner Ni månadsbrevet för oktober 2014.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.