Nya föreskrifter om cisterner och rörledningar

2 oktober, 2014

Nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 november. Det är främst tre krav i de nu gällande föreskrifterna MSBFS 2011:8 som har reviderats.

Följande krav i MSBFS 2011:8 har fungerat mindre bra och har nu reviderats.
• Kravet på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd ska bytas mot korrosionsskyddade (avsaknad av övergångsbestämmelse till 2 kap. 3 §).
• Kravet på att anslutning för fyllning av cistern, om den enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1, ska vara skyddad mot att en flamma går ner i cisternen (2 kap. 11 §).
• Kravet på att avluftningsledning och gasåterföringsledning ska ha flamskydd där de enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1 (2 kap. 12 §).

Mer information om förändringarna finns i konsekvensutredningen.

MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.