Är upphandling ett riskområde för korruption och anbudskarteller?

19 november, 2014

Offentlig upphandling utgör ett riskområde vad gäller osund konkurrens, men innebär också risk för korruption och anbudskarteller. Det framhåller en rad företrädare för myndigheter, fackföreningar och branschorganisationer i en artikel i Dagens Samhälle. Samma dag hålls ett seminarium för att peka på vikten av sund konkurrens vid upphandling.

 

I den gemensamma artikeln framhåller författarna bland annat följande:
”Det förebyggande arbetet mot osund konkurrens i offentliga upphandlingar behöver prioriteras på alla nivåer – från själva upphandlingen till den löpande kontrollen, men även vad gäller utbildning av dem som upphandlar. Dessutom behöver myndigheter och andra parter utöka samverkan med varandra för att bristerna i de offentliga upphandlingarna ska minska. ”
Undertecknare av artikeln är:

Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket
Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket
Eva Fröjelin, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten
Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Johan Lindholm, förbundsordförande Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Lars Lindgren, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet
Marlene Malmqvist, ordförande Sveriges Möbeltransportörers Förbund
Katarina Novák, vd Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Ted Gemzell, vd Sveriges Frisörföretagare
Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

 

För att uppmärksamma problemen i samband med offentliga upphandlingar hölls ett seminarium på detta tema den 19 november. Seminariet arrangerades av samma organisationer som undertecknat den gemensamma artikeln.

 

I sitt inledningsanförande framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom bland annat att myndigheterna och kommuner måste bli ännu bättre på att använda de verktyg som redan finns för att motverka korruption och fusk.

 

Här finner Ni artikeln i Dagens Samhälle.

Här finner Ni Dan Sjöbloms inledningsanförande ”Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling”

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.