Mål avseende offentlig upphandling – november 2014

29 november, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under november 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 5685-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Marchhart AB
Upphandlande myndighet: Region Halland
Avgörande: Övrigt

 

Målnr: 2524-14
Ärende: Överprövning av upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Leverantör/Sökande: DGE Mark och Miljö AB
Upphandlande myndighet: Regionförbundet i Kalmar län
Avgörande: Övrigt

 

Målnr: 2842-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Perfect Print Sverige AB
Upphandlande myndighet: 1. Nykvarns kommun, 2. Salems kommun, 3. Södertälje kommun
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 4402-14
Ärende: Upphandlingsskadeavgift
Leverantör/Sökande: Konkurrensverket
Upphandlande myndighet: Malmö kommun
Avgörande: Betala upphandlingsskadeavgift

 

Målnr: 1250-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Menigo Foodservice AB
Upphandlande myndighet: Eksjö kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 3953-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Midcon i Kristianstads AB
Upphandlande myndighet: 1. Högskolan Kristianstad 2. Office Document Sydost AB
Avgörande: Övrigt

 

Målnr: 2513-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Eurofins Environment Testing Sweden AB
Upphandlande myndighet: Sundsvalls kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.