Nya regler avseende kvarts och stendamm

4 november, 2014

Ett förslag till helt omarbetade regler för Kvarts – stendamm i arbetsmiljön är ute på remiss. Det innebär förändringar för arbetsgivarna.

 

Förslaget innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger till grund för arbetsgivarens riskbedömningar vid arbete med kvartshaltigt material.

 

I förslaget till nya kvartsföreskrifter har reglerna ändrats på ett antal punkter:

• Reglerna har en tydligare struktur och är enklare att förstå och att tillämpa.
• Regler som bedömts vara inaktuella har tagits bort.
• Kraven bygger genomgående på de riskbedömningar som ska göras enligt gällande föreskrifter (bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker).
• Tydligare krav på riskbedömning när det gäller hantering av kvartshaltigt material och dokumentation med sanktionsavgift på dokumentationskravet.
• I stor utsträckning ligger tonvikten i de nu föreslagna reglerna på åtgärder, dvs. att man genom riskbedömning beslutar om riskreducerande åtgärder.
• Kravet på periodiska obligatoriska exponeringsmätningar på arbetsplatsen är borttaget.
• Utökar möjligheten att upprätta och användarreferens mätningar för att bedöma exponeringen.
• I förslaget har reglerna för mobila anläggningar förtydligats.
• De allmänna råden har kortats väsentligt och är placerade i direkt anslutning till den paragraf som kommenteras.

 

Nedan finner Ni mer information från Arbetsmiljöverket:
Missiv – remiss
Remissförslag
Konsekvensutredning
Jämförelsetabell

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.