Nya regler för planbestämmelser

20 november, 2014

Boverket har tagit fram regler för planbestämmelser som gäller från den 2 januari 2015. Syftet med reglerna är att ge vägledning till kommunerna när de tar fram en detaljplan.

 

I en detaljplan ska kommunen bestämma och ange gränserna för vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Efter detta väljer kommunen vilka planbestämmelser i övrigt som behövs för att uppnå detaljplanens syfte.

 

De nya reglerna, i form av allmänna råd till plan- och bygglagen, ger framför allt rekommendationer om hur planbestämmelserna i detaljplanen bör se ut och betecknas. Det är till exempel färger, linjer, bokstavsbeteckningar och förkortningar. I reglerna ingår också vad som avses med olika användningar och hur de kan kombineras med andra bestämmelser.

 

Reglerna kan bidra till en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i kommunerna. Tydliga och förutsägbara detaljplaner kan underlätta för såväl kommunens handläggare som privatpersoner, företagare och rättsprövande instanser.

 

Här finner Ni:

Allmänt råd för planbestämmelser från 2 januari 2015

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.