Nya sammanställningar över energianvändningen

7 november, 2014

Energimyndigheten har gjort sammanställningar över energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler för år 2013.

 

Den totala energianvändningen för småhus, flerbostadshus och lokaler uppgick under 2013 till drygt 80 TWh. Det är en ökning med nästan 1 TWh jämfört med året innan.

 
I publikationen kan man även läsa att:
• den köpta energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler har minskat med 10 TWh på tio år, från 90 TWh 2003 till 80 TWh 2013.
• oljeanvändningen för uppvärmning i bostäder och lokaler har minskat drastiskt. På tio år har den minskat med 88 procent, från 14 TWh till 1,6 TWh.
• fjärrvärme fortfarande dominerar uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler. 83 procent av flerbostadshusens uppvärmda area värmdes upp av enbart fjärrvärme år 2013. Motsvarande siffra för lokaler var 72 procent.
• det finns drygt 1,1 miljoner värmepumpar installerade i småhus, flerbostadshus och lokaler.

 

Samlingspublikationen finner Ni här.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.