Tio badkar vatten för en t-shirt

25 november, 2014

För att producera en t-tröja krävs det 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar med vatten. Varje år köper en svensk i genomsnitt kläder som vid produktionen krävt mer vatten än vad som motsvarar vattenanvändningen i ett svenskt hushåll med tre personer för bad, städning, tvätt och matlagning.

 

Att producera textil kräver stora resurser vatten, energi och kemikalier och leder till utsläpp till miljön. Dessutom ger textilproduktionen upphov till stora koldioxidutsläpp. Det leder till att en genomsnittlig skandinavs textilkonsumtion under 20 år motsvarar att köra en bil ett varv runt jorden.

 
Ett intensivt nordiskt arbete pågår som på sikt ska leda till en mer hållbar konsumtion av textil. Ett led i det arbetet är att ta fram miljöfakta som kan inspirera till en mer hållbar konsumtion av textilier och därmed mindre mängder avfall. En film och en guide med förslag till olika steg mot att bli en mer miljömedveten konsument har tagits fram.

 
Guiden ger exempel på hur livslängden på kläder kan förlängas genom att konsumenter kan efterfråga kläder som håller länge och som är fria från skadliga kemikalier, välja att köpa och sälja sina kläder i andra hand och skänka kläder till välgörenhet.

 

Rapport, guide och film från Nordiska Ministerrådet

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.