Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

13 december, 2014

Under året har MSB arbetat med för att ta fram nya föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet har försenats och de kommer inte att träda i kraft den 1 januari 2015 som aviserats tidigare, men ambitionen är att föreskrifterna ska beslutas så tidigt som möjligt efter årsskiftet.

 

Anledningen till att det tagit längre tid är att synpunkter kommit in i arbetets slutskede, som MSB på olika sätt vill beakta för att de beslutade föreskrifterna ska bli så bra som möjligt. Målet var att ta beslut om föreskrifterna i november månad för att de skulle träda i kraft den 1 januari 2015. Ambitionen är nu att föreskrifterna ska beslutas så tidigt som möjligt efter årsskiftet.

 

De nya föreskrifterna ska ersätta föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:7 samt föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6.

 

Grunderna för risk- och sårbarhetsanalysarbetet är inte föremål för revidering. Även fortsättningsvis så innebär det att föreskrifterna reglerar redovisningen av genomfört arbete och inte själva arbetet i sig, vad det gäller arbetssätt och metod för arbetet. Föreskrifterna reglerar därför främst tidpunkt för redovisning, mottagare samt formerna för redovisningen där den senare är orsaken till förseningen.

 

Intill dess att nya föreskrifter är giltiga gäller de tidigare föreskrifterna och vad som uttrycks i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

 

Läs mer om Risk- och sårbarhetsanalyser här.

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.