Lagändringar på Boverkets område den 1 och 2 januari 2015

20 december, 2014

Boverket har gjort en sammanställning över de lagändringar som träder i kraft den första och andra januari inom deras tillsynsområde.

 

Den 1 och 2 januari 2015 träder ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, och i miljöbalken, MB, i kraft. Dessutom införs en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. De flesta ändringarna föreslogs i regeringens proposition 2013/14:126, ”En enklare planprocess” samt proposition 2013/14:128, ”Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen”.

 

Här finner Ni Boverkets sammanställning.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.