Miljövänligare provisoriska registreringsskyltar

5 december, 2014

De provisoriska registreringsskyltar som Polisen lämnar ut förändras från och med den 1 december. De nya skyltarna är tillverkade av papp, vilket är bättre ur miljöhänseende och dessutom garanterar att skyltarna blir just provisoriska.

 

En fordonsägare som blir av med en registreringsskylt måste kontakta Polisen och meddela detta. Polisen förlustanmäler den förlorade skylten i vägtrafikregistret och hjälper till att beställa en ersättningsskylt som kommer med posten inom 2-3 vardagar.

 

Men oftast använder man sitt fordon dagligdags och det får inte användas utan registreringsskylt. I sådana situationer kan Polisen utfärda en provisorisk registreringsskylt som ger fordonsägaren rätt att köra tills att ersättningsskylten har levererats.

 

Det är Transportstyrelsen som tillhandahåller de provisoriska registrerings-skyltar som Polisen lämnar ut. Myndigheten har nu upphandlat en ny skyltleverantör och resultatet är en förändring i utseende och material.

 

Tidigare version av provisorisk skylt är fortfarande giltig
Polismyndigheterna kan nu beställa den nya sorten av provisoriska registreringsskyltar. Men i de fall Polisen har skyltar av den tidigare sorten i lager, ska dessa användas innan nya skyltar beställs. Det innebär att båda sorterna kommer att vara giltiga.

 

Fakta om provisorisk registreringsskylt
• Om en ordinarie registreringsskylt har kommit bort ska fordonsägaren utan dröjsmål beställa en ersättningsskylt från Transportstyrelsen. Det görs enklast via Polisen eller via Transportstyrelsens webbplats. Ersättningsskylten kommer med posten inom 2-3 vardagar.
• Om man behöver köra sitt fordon i väntan på att den nya registreringsskylten ska komma, kan man få hjälp av Polisen som kan utfärda en provisorisk registreringsskylt.
• Den provisoriska skylten är gul med svart text. Texten skrivs normalt dit med hjälp av en kraftig, svart färgpenna. Texten skrivs alltså för hand.
• En provisorisk registreringsskylt kostar 90 kronor. Avgiften tas ut av Transportstyrelsen i efterhand.

Provisorisk registreringsskylt

Ny provisorisk skylt från den 1 december 2014.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.