Nya krav på försäljning av biocidprodukter

11 december, 2014

Säljer Ni biocidprodukter som hittills varit undantagen från godkännande i Sverige? Då måste Ni kontrollera om det verksamma ämnet i produkten ingår i EU:s utvärderingsprogram.

 

Biocidförordningen 528/2012 som började tillämpas 2013 medför vissa förändringar för biocidprodukttyper som hittills inte behövt godkännande i Sverige, till exempel desinfektionsmedel.

 

Verksamma ämnen i biocidprodukter utvärderas och endast de ämnen som finns med i EU:s arbetsprogram för utvärdering får finnas i biocidprodukter. När ett verksamt ämne har godkänts i arbetsprogrammet krävs det ett produktgodkännande för produkten för att den ska få säljas i Sverige.

 

Desinfektionsmedel berörs
Arbetsprogrammet godkänner ämnen fortlöpande och under 2014 och 2015 är det, bland andra, verksamma ämnen som används i desinfektionsmedel som utvärderas.

 

Desinfektionsmedel är en stor grupp produkter som hittills varit undantagen från produktgodkännande men som nu, beroende på vilket verksamt ämne de innehåller, kommer att kräva produktgodkännande.

 

Ni som säljer biocidprodukter måste ha koll på var i utvärderingsprocessen de verksamma ämnena befinner sig. Läs mer om hur Ni går tillväga på webbsidan Nya krav på godkännande för vissa produkter.

 
Om Ni säljer biocidprodukter i Sverige måste Ni kunna visa att Ni har tillgång till data för det verksamma ämne som ingår i produkterna.

 

Förutom regler om tillstånd för biocidprodukten så måste Ert företag känna till reglerna som handlar om tillgång till data för det verksamma ämnet. Kravet finns i biocidförordningen 528/2012 (Artikel 95).

Ert företag eller Er leverantör måste senast den 1 september 2015:
• själva finnas med på den så kallade Artikel 95-listan eller
• kunna visa att biocidprodukten eller det verksamma ämnet tillhandahållits av ett företag på listan.

 

Så gör Ni för att komma med på listan
Ni kan skaffa Er ett tillstånd att använda dokumentation som något annat företag äger, ett så kallat Letter of Access. Letter of Access ska komma från ett företag som redan finns på listan. Letter of Access är ett avtal mellan två företag som reglerar tillgången till dokumentation.

 

Har Ert företag ett Letter of Access så måste Ni skicka in det till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa för registrering. Echa tar ut en avgift för registreringen. Information om avgiften finns i Bilaga III till den Europeiska Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013.

 

Skicka in Ert Letter of Access så fort som möjligt. När Echa har registrerat det kommer Ert företag med på Artikel 95-listan.

 

Ni kan också skicka in en egen dossier för det verksamma ämnet till Echa. En fullständig dossier innebär omfattande dokumentation om Ert verksamma ämne. Echa tar ut en avgift för att bedöma om en sådan dossier är fullständig och för att i så fall registrera Ert företag på Artikel 95-listan. Uppgifter om avgiften finns också i Bilaga III till Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013.

 

Ni hittar mer information om Artikel 95 på Echas webbplats.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.