Nya miljoner till supermiljöbilspremier

22 december, 2014

Regeringen har fattat beslut om ett anslag på 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremier under 2015. Anslaget får också användas för att betala ut supermiljöbilspremier retroaktivt för bilar sålda under 2014.

 

Under 2012 fattade den dåvarande regeringen beslut om att införa en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. Premien betalades ut till den som köpte en ny personbil med mycket låga utsläpp, mindre än 50 g/km vid blandad körning. (En gräns som är så pass låg att de enda fordon som klarat den är elbilar och elhybrider.)

 

Transportstyrelsen fick i uppdrag att betala ut supermiljöbilspremier till de första 5 000 fordonen som uppfyllde kraven. Gränsen på 5 000 fordon nåddes i augusti månad 2014 och det har fram tills nu varit oklart om hur det ska bli för ägarna till supermiljöbilar som registrerats efter det. Men i och med regeringens beslut kan Transportstyrelsen fortsätta arbetet med att betala ut premier.

 

Här finner Ni Transportstyrelsens information om supermiljöbilar.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.