Nya undantag från kemikaliekrav för elutrustning

2 december, 2014

Nu införs några nya undantag från kemikaliekraven för elektrisk utrustning.

 

Vissa farliga ämnen är kraftigt begränsade i elektrisk utrustning enligt EU:s direktiv RoHS-direktivet. EU har nu beslutat om vissa undantag. Dessa undantag förs in i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Undantagen rör bland annat belysning, förbränningsmotorer, övervaknings- och kontrollinstrument samt medicinteknisk utrustning.

 

Ändringarna förs in i ändringsföreskrift KIFS 2014:5 till KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer.

 

Här finner Ni ändringarna, KIFS 2014:5.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.