Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2014/2015

26 december, 2014

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första januari. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på cirka 40 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

 

Ni finner Regeringskansliets publikation här.

 

Till årsskiftet 2014/15 träder inga lagar i kraft inom Miljödepartementets ämnesområden.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.