Transportstyrelsen varnar för flygande julklappar

12 december, 2014

Radiostyrda luftfarkoster med lång räckvidd blir allt vanligare och kommer säkert finnas i många paket till jul. Vad många köpare inte vet är att det finns regler för hur de får flygas för att inte skada människor och djur och inte vara en risk för flygtrafiken. Det kan också behövas tillstånd för att få flyga dem.

 

Obemannade luftfartyg, radiostyrt flyg, modellflyg, drönare eller förarlösa luftfarkoster. Kärt barn har många namn, men den gemensamma nämnaren är att det är ett luftfartyg som flygs utan någon förare ombord. De kan istället flyga av sig själva eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

 

De förarlösa luftfartygen används till allt från rent modellflyg till flygfotografering. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad det obemannade luftfartyget används till.

 

För alla obemannade luftfartyg, oavsett vad de används till gäller att man inte får flyga så att andras liv eller egendom utsätts för fara. Oavsett syftet med flygningen får man inte (utan särskilt tillstånd) flyga luftfartyget utom synhåll. Det innebär inte högre än 120 meter högt eller 500 meter bort i sidled enligt Transportstyrelsens rekommendation.

 

Föraren ska även kunna övervaka luftrummet runtomkring för att i god tid avbryta flygningen om något annat luftfartyg närmar sig området. Flyger man i närheten av en flygplats (i kontrollerat luftrum) måste man alltid ha tillstånd från flygtrafikledningen för att få flyga.

 

Förutom de regler som gäller alla obemannade luftfartyg oavsett användning, krävs dessutom tillstånd från Transportstyrelsen om man ska använda ett obemannat luftfartyg för utprovning eller forskning, för kommersiella ändamål, för uppdragsflygning och om luftfartyget ska flygas utom synhåll för föraren.

 

Läs mer här.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.