Bristande kvalité på solcellspaneler

14 januari, 2015

Solcellspaneler blir allt mer populära och till dessa behövs växelriktare för att de ska leverera förnyelsebar energi till elnätet. Ett EU-projekt har precis genomförts där växelriktarna kontrollerats. Det är ett nedslående resultat och det finns gott om utrymme för förbättringar i konstruktionen.

 

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett marknadskontrollprojekt inom EU under 2014. Det är växelriktare som kontrollerats vilka används för att koppla in bland annat solcellsanläggningar på elnätet. Syftet var att se om dessa uppfyller skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vill säga att de inte stör annan utrustning. Sammantaget så klarade inte 91 procent av de testade växelriktarna kraven.

 

Hur gick projektet till?
Totalt deltog 14 europeiska myndigheter i projektet och 55 olika växelriktare testades. Produkterna testades gentemot de krav som ställs i EMC-direktivet, både tekniskt med hjälp av mätningar och kontroll av dokumentation.

 

En väg mot bättre växelriktare
Alla växelriktarna utom en var CE-märkta, men många saknade korrekta dokument. Elsäkerhetsverket konstaterar att det finns ett klart samband mellan att alla administrativa rutiner är korrekta och att den elektriska produkten uppfyller de tekniska kraven beträffande elektromagnetiska störningar. Elsäkerhetsverket kommer att titta på mer växelriktare framöver i den ordinarie marknadskontrollen.

 

Det pågår också ett arbete inom internationell standardisering för att göra det tydligare för tillverkaren hur man uppfyller kraven i EMC-direktivet. Elsäkerhetsverket deltar i detta arbete.

 
Vad innebär det att de inte uppfyller skyddskraven?
När en elprodukt används så kan störningar uppstå. Störningarna kan gå via sladden som sitter i väggen men även i luften som vanlig radio och elprodukter i närheten slutar fungera som tänkt. Om det går illa kan farliga situationer uppstå. Exempelvis kan en felbyggd elprodukt störa ut räddningstjänstens radio. Därför finns det en EMC-lagstiftning som ska se till att elprodukter fungerar tillsammans. Det är skyddskraven i denna lagstiftning som växelriktarna är testade mot.

 

Läs rapporten i sin helhet på EU-kommissionens webbplats.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.