Drygt 50 miljoner till tillsyn och utredning av förorenade områden

27 januari, 2015

Gamla kemtvättar i Stockholms och Västra Götalands län, nedlagda glasbruk i Småland och giftiga fibermassor från massabruk vid Bottenhavet ingår bland saneringsobjekten 2015. Totalt fördelar Naturvårdsverket 356 miljoner till efterbehandling.

 

Naturvårdsverket har nu fördelat 52,4 miljoner till länsstyrelserna för utredningar och tillsyn av förorenade områden. Under året kommer ytterligare 287 miljoner kronor att fördelas till konkreta åtgärder. Ett 40-tal projekt pågår och några nya tillkommer.

 

Efterbehandlingen av nedlagda industriområden är en process i flera steg från inventering till noggrannare utredning och åtgärder.

 

Några nya objekt får utredningsmedel varje år. Stockholms län ska göra en översiktlig utredning om nedlagda kemtvättar i länet. I Västra Götaland finansieras förstudier av åtgärder för kemtvättar. 2 miljoner kronor går till utredningar av glasbruk i Kalmar och Kronobergs län och 1 miljon kronor till Västernorrland för fibermassorna.

diagram-efterbehandling-2015

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.