Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön bättre?

26 januari, 2015

Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön bättre? Ny rapport vill se mer samarbete och långsiktiga mål.

 

För att ett samarbete för hälsosamma arbetsplatser ska ske behöver företagshälsovården involveras i företagen och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Långsiktiga mål för vad man vill uppnå med företagshälsovården saknas ofta.

 

Stimulerar avtal mellan arbetsgivare och företagshälsovård till samarbete för hälsosamma arbetsplatser? Avtal och avtalsprocess med företagshälsovården har analyserats i ett projekt. Totalt har 26 avtal granskats och det har visats sig att systematiskt arbetsmiljöarbete eller arbetsmiljölagen nämns i vart fjärde avtal. Ofta är kontaktvägar och fakturering mer omskrivna än vad man långsiktigt vill uppnå med samarbetet

 

Upphandlingarna har sällan föregåtts av någon djupare analys av behovet och vad man vill uppnå med sitt samarbete med företagshälsovården.

 

Här finner Ni rapporten: Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön bättre?

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.