Inom ramen för ramavtal

25 januari, 2015

I genomsnitt avser en tredjedel av annonserade upphandlingar i Sverige upphandlingar av ramavtal. En stor del av de offentliga inköpen sker därför genom avrop från ramavtal. I Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagstiftningen har de identifierat problem kring tillämpningen av ramavtal.

 

Utifrån identifierade brister har konkurrensverket tagit fram en publikation vars syfte är att sprida kunskap om tillämpningen av ramavtal för att bidra till en ökad regelefterlevnad.

 

Här finner Ni: Inom ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.