Nya miljökrav ger mindre utsläpp från fordon

22 januari, 2015

Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska utsläpp från avgasemissioner som bland annat kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx). Uppdateringen innebär bland annat att kravnivåerna har skärpts för att följa lagstiftningen för Euro-klasser.

 

Vägtransporterna står för över 90 procent av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att ställa krav i upphandlingen av fordon och transporter kan offentlig sektor bidra till att minska utsläppen och på så vis bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

 

Som en del av uppdateringen av kraven har även förklarande texter ändrats. Kraven finns i tre nivåer i form av förslag på upphandlingskriterier. Kriterierna omfattar ett flertal produktgrupper, från köp av fordon och transporttjänster till köp av tjänster där transporter ingår som en del, såsom städtjänster och entreprenader.

 

Läs mer om miljökriterierna i kriteriebiblioteket.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.