Nya regler avseende hissar

30 januari, 2015

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, det s.k. hissdirektivet, utfärdades den 26 februari 2014. Direktivet ska tillämpas från och med den 20 april 2016, och det ersätter då det nu gällande Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar.

 

Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av hissdirektivet samt även att redogöra för de ändringar som bedöms nödvändiga på föreskriftsnivå.

 

Här finner Ni Boverkets rapport.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.