Nya regler för motorsågar

12 januari, 2015

Från och med årsskiftet gäller skärpta regler för kunskapskrav vid användning av motorsågar. Den arbetsgivare som låter en anställd utföra arbete med motorsåg måste kunna visa upp dokumentation på ett godkänt prov för motorsågsanvändning.

 

I skogsarbete är det vanligt med olyckor i samband med användning av motorsågar och olyckorna ligger runt femtio per år, men även användning av motorsåg i andra yrken medför risker och kan vara farligt. För att minska olyckorna och öka kunskapen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter inom området.

 

Slut på övergångsperiod
Vi har tidigare kommenterat föreskriften från Arbetsmiljöverket som började gälla från 1 december 2012, men med en övergångsperiod på två år för att ge möjlighet att planera och genomföra utbildningar för anställda inom berörda branscher. Övergångsperioden slutade från och med 1 januari 2015.

 

Reglerna omfattar alla yrkesgrupper som utför arbete med motorkedjesåg, men olika yrken har olika krav. Hos föreningen Säker Skog, som är en aktörer som erbjuder utbildningar och prov, finns en utbildningstrappa som beskriver nivåerna och kraven för respektive yrkesgrupp.

 

Här finner Ni föreskriften samt information om förändringarna.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.