Allt större gap mellan utsläppsminskning och klimatmålen

27 februari, 2015

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning). En minskning som är långt ifrån vad som krävs för att nå klimatmålen.

 

Läs mer här.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.