Kortare tid för felparkerare

15 februari, 2015

Ett nytt administrativt system inom Transportstyrelsen kan innebära kortare betalningstider för den som parkerar fel. Det innebär också snabbare aviseringar till ägare vars lapp lossnat från rutan.

 

En felparkeringsavgift ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Om den inte betalas skickar Transportstyrelsen ut en påminnelse (erinran). Om avgiften fortfarande inte blir betald skickas det ut ytterligare en påminnelse (ett åläggande) där avgiften har höjts med 150 kronor. Om avgiften förblir obetald, överlämnas ärendet slutligen till Kronofogden.

 

Tidigare har tidsintervallet mellan stegen i kedjan varit månadsvisa: Transportstyrelsen har skickat ut erinringarna eller åläggandena endast vid ett enda tillfälle varje månad. Avgifter som registrerats i systemet precis efter ett sådant utskick har tagits med först månaden därefter. Det har i vissa fall inneburit att det dröjt 5 månader innan en obetald felparkeringsavgift överlämnats till Kronofogden, trots att avgiften ska betalas inom 8 dagar.

 

Nytt system för hantering av felparkeringsavgifter
Transportstyrelsen har nu infört ett nytt system för hantering av felparkeringsavgifter. Det nya systemet innebär:
• Snabbare återkopplingar från Transportstyrelsen till landets kommuner vad gäller utfärdanden och utbetalningar.
• Flexiblare utskick av aviseringar. Påminnelser skickas nu på veckobasis.
• Alltid 21 dagars betalningstid från påminnelsedatumet för en erinran eller ett åläggande.

Förändringarna införs gradvis under de närmaste månaderna.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.