Elsäkert sportlov

10 februari, 2015

Vad har elsäkerhet med sportlov att göra? En hel del vill vi påstå – från skidvallning till strumptorkning. Elsäkerhetsverket har samlat en del tips som de vill skicka med Er på skidresan.

 

Efter en lång resa är det skönt att äntligen vara framme vid stugan, allt ska packas in fort och när det är klart är kanske elsäkerhet inte det första som dyker upp i ditt medvetande? Men det finns en hel del viktiga saker som du bör känna till. Reser du exempelvis med små barn bör du kontrollera att det finns petskydd i kontakterna. Saknas det så finns det portabelt kontaktskydd att köpa för att förhindra att barnen kommer åt vägguttagen. Glöm inte att kolla om det finns brandvarnare också, och testa den så att den fungerar.

 

Elbastu
Finns det en bastu som värms upp av el är det viktigt att du hanterar den rätt eftersom den är installerad i våt miljö. Vanligtvis finns information om stugans elhantering i en stugpärm, som var elcentralen finns och hur du byter säkringar.

 

När du vallar skidor
Om du använder elektriska vallningsjärn i samband med att du lägger på skidvalla, kom då ihåg att ansluta till skyddsjordade eluttag. Dessa bör vara skyddade av en jordfelsbrytare. Anslut aldrig produkter som används utomhus till ojordade uttag inomhus.

 

Värmefiltar
I en kall stuga kan det vara skönt att värma upp sängen med en elektrisk värmefilt. Läs igenom tillverkarens anvisningar innan du använder värmefilten. Var noga med att slå av den innan du lägger dig för kvällen. Värmefilten ska inte vara på under natten när du sover.

 

Tänk på hur du torkar våta kläder
Efter en lång dag i skidbacken är det vanligt att blöta vantar och skidkläder hängs in i bastun för att torkas. Häng inte kläder på tork i bastun om den värms upp av el. Flera bränder har startat av att kläder fallit ned på bastuaggregatet. Brandrisken är också stor om du torkar vantar och sockar över ett eluppvärmt element.

 

Bilvärmare
Under vintern använder många kupévärmare i sina bilar för ökad komfort och isfria rutor. El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination, se därför till att din kupévärmare är säker. Det är viktigt att inte placera fläkten för nära något material som kan börja brinna. När kupévärmaren inte används ska kontakten dras ur även från vägguttaget. Kontrollera att sladden för motor- och kupévärmaren är av rätt typ som klarar kyla och att den kopplas in i uttaget som är avsett för motorvärmaren.

 

Testa jordfelsbrytaren
Har du hyrt en stuga som är relativt nybyggd är jordfelsbrytare ett krav, men i äldre stugor som saknar jordfelsbrytare kan du använda en portabel. En flyttbar jordfelsbrytare kan även vara bra som ett extra skydd om du har små barn eller om du arbetar med elverktyg utomhus, som exempelvis vid vallning av skidor. Testa om jordfelsbrytaren fungerar genom att trycka på testknappen, den finns på alla jordfelsbrytare. När du trycker på knappen ska strömmen brytas, då fungerar den.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.