Enklare att välja rätt personlig fallskyddsutrustning

14 februari, 2015

Personlig fallskyddsutrustning som selar, bälten och liknande utrustningar används i en rad sammanhang vid arbete där risk för fall föreligger. Personal som utför monterings- och servicearbeten på hög höjd, snöskottare och takläggare är exempel på yrkesgrupper som är utsatta för risker att allvarligt skadas vid fall och som därför behöver personlig fallskyddsutrustning.

 

Standardiseringsarbete kring personlig fallskyddsutrustning sker främst på europanivå, men även i begränsad omfattning internationellt. Inom Europeiska Unionen klassas personlig fallskyddsutrustning som personlig skyddsutrustning. De standarder som tas fram inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN är därmed mandaterade och harmoniseras med det europeiska direktivet för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) 89/686/EEC.

 

Tidigare arbete har bland annat resulterat i standarder för personlig fallskyddsutrustning, som nedfirningsdon och kopplingslinor.

 

Under tiden som Sverige är pådrivande och delaktig i den internationella standardiseringen och arbetet med att förtydliga kraven, har den svenska kommittén beslutat att starta ett nationellt arbete med ett vägledningsdokument för val och underhåll av personlig fallskyddsutrustning utrustning och metoder vid grundläggande/normal användning. Målsättningen är att arbetet ska vara klart för publicering någon gång under våren 2015.

 

Informationen kommer från SIS.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.