Förslag till ändrade manöverprov för motorcykel

13 februari, 2015

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag med ändringar av manöverprovet för motorcykel på remiss. Ändringar i provet förväntas bidra till att mer tid under utbildningen används till övningar som har större bäring på trafiksäkerheten. Det ska också bidra till att förarens längd och vikt ska få mindre betydelse för provresultatet.

 

Det har uppmärksammats att de som tar mc-körkort ofta lägger en stor del av sin utbildningstid på att öva på manöverprov i lågfart, samtidigt som mindre tid läggs på övningskörning i andra situationer som kan anses vara viktigare för säkerheten. Förslaget läggs för att förbättra utbildning och prov så att fokus ska öka på de områden där olycksrisken är störst, som körning i trafik och på landsväg med kurvor och korsningar. Förslaget innebär att ett av dagens två möjliga lågfartsprov tas bort och att det som är kvar ändras något.

 

Provet utrett ur genusperspektiv
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har haft ett uppdrag att analysera förarprov för mc ur ett genusperspektiv eftersom kvinnor har svårare än män att klara körprovet för mc. Utredningen visar att det finns en orättvisa i körprovet och då särskilt för kortare personer vid manöverprovets lågfartsdel. VTI konstaterar också att det tyder på att kvinnor har sämre förutsättningar eftersom de i genomsnitt är kortare än män.

 

Det prov som blir kvar anses vara mer relevant för verklig körning än det som tas bort. Det visar bättre hur eleven planerar sin körning och det anses ge förarprövaren tillräckligt underlag för att kunna bedöma om eleven kan hantera motorcykeln i låg fart.

 

Här finner Ni förslaget i sin helhet.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.