Hur ren är luften idag?

2 februari, 2015

Naturvårdsverket presenterar nu data om luftkvalitet i realtid för bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm. Luftföroreningar påverkar miljön och människors hälsa och medför stora kostnader för samhället.

 

Naturvårdsverket har under 2014 utvecklat ett nytt nationellt system för att samla in och tillgängliggöra luftkvalitetsdata i realtid. Nu lanserar vi även på vår webbplats visualiseringar i form av diagram som i realtid visar halter av föroreningar i luften.

 

Data för de senaste 24 timmarna finns i dagsläget för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon, vilka är de mest problematiska luftföroreningarna i Sverige idag. Data finns för Stockholm, Göteborg och Malmö, samt för de nationella mätstationerna för marknära ozon i förortsmiljöer och landsbygd. Naturvårdsverket kommer att arbeta vidare med de berörda kommunerna för att utöka presentationerna med flera ämnen samt öka på med flera kommuners data.

 

Realtidsdata om luftkvalitet ger också värdefull information för exempelvis hjärt- och lungsjuka och små barn, vilka är grupper som är extra känsliga att utsättas för luftföroreningar.

Kvävedioxid, de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden)

Partiklar (PM10) de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden)

Marknära ozon, de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden)

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.