Månadsbrev – februari 2015

28 februari, 2015

Februari har endast bjudit på ett fåtal juridiska förändringar inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Glöm inte bort alla rapporteringar som ska göras under årets första kvartal; EE-registret, batteriregistret miljörapporter m.m.

 

Här finner Ni månadsbrevet för februari 2015.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.