Skärpta energikrav för flerbostadshus och lokaler

25 februari, 2015

Boverket skärper energikraven med 10 procent i flerbostadshus och lokaler. En fjärde klimatzon införs och bostadshusen delas upp i två kategorier, småhus och flerbostadshus.

 

De nya byggreglerna är nu beslutade och träder i kraft den 1 mars 2015 med övergångsbestämmelser för ett år framåt.

 

För småhus blir det ingen generell skärpning, däremot innebär införandet av en ytterligare klimatzon att kraven i zon fyra skärps med 10 procent även för småhus. Zon fyra omfattar ”de sydliga kustlänen”, det vill säga kusten från Göteborg och söderut längs med ostkusten upp till gränsen norr om Kalmar.

 

För flerbostadshus och lokaler i den nya zon fyra blir den totala skärpningen 20 procent. Med denna skärpning av energikraven genomförs de förslag som togs fram på uppdrag av regeringen under 2013/2014.

 

Lättnader för flerbostadshus med små lägenheter
Samtidigt införs lättnader för flerbostadshus med små lägenheter och för småhus/byggnader upp till 50 kvadratmeter. För byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter ersätts kravet ställt som maximalt tillåten energianvändning med krav på U-värde och täthet. Dessa förändringar är genomförandet av de förslag som togs fram på andra uppdrag av regeringen under 2013. Syftet med dessa lättnader är att underlätta byggandet av framför allt studentbostäder.

 

Bredare utredning om energikraven
Samtidigt pågår på Boverket en bredare utredning av energikraven. Den genomförs som ett led i att införa nära-nollenergibyggnader i Sverige. Uppdraget är att föreslå kvantitativa riktlinjer för energikraven i nära-nollenergibyggnader. Det innebär att utredningen i förlängningen handlar om hur energihushållningskraven ska ställas och vilka nivåer som ska gälla från och med 2021.

 

Här finner Ni Boverkets konsekvensutredning.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.