Vägledning om riskbedömning – maskinsäkerhet

11 februari, 2015

Nu finns en vägledning till den grundläggande standarden för riskbedömningar, Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering SS-EN ISO 12100, på svenska. Den fungerar som ett komplement i samband med CE-märkning mot maskindirektivet och visar praktiska tillämpningar av olika metoder för riskbedömning och riskreducering för maskiner. Den inkluderar också vägledning till rätt val av skyddsåtgärder.

 

Rapporten ger en översikt över de metoder för riskbedömning som finns och är användbar både för de som är nya på området och den mer erfarna riskbedömaren.

 

Exemplen omfattar riskidentifiering med formulär, riskbedömning med riskmatriser, riskgrafer, numerisk poängsättning, kvantifierad riskuppskattning samt hybridmetoder.

 

Rapporten heter Maskinsäkerhet – Riskbedömning – Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder (SIS-ISO/TR 14121-2:2012) och är en revidering av dokumentet med samma namn från 2007.

 

Läs mer här.

 

Informationen kommer från SIS.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.