Ändrade regler ämnen i biocidprodukter

24 mars, 2015

Reglerna för arbetsprogrammet som gäller att granska alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter har ändrats och finns i en ny förordning.

 

I korthet innebär reglerna att om ingen har lämnat in en ansökan om att delta i granskningen för att stödja ett ämne i kombination med en viss produkttyp, får ämnet inte ingå i biocidprodukter i den aktuella produkttypen inom EU.

 

Om du vill använda ett verksamt ämne i en biocidprodukt som inte redan stöds i granskningsprogrammet måste du senast den 30 oktober 2015:
• Ansöka om att stödja en ämnesutvärdering
• Anmäla nanoformer av ett ämne
• Anmäla ny kombination av ämne och produkttyp

 

Alla verksamma ämnen i kombination med produkttyp som ingår i granskningsprogrammet och som stöds av ett ansökande företag finns i förordningens bilaga II, del ett.

 

Här finner Ni Förordning (EU) nr 1062/2014, granskningsförordningen.

Här finner Ni mer information om granskningsförordningen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.