Arbetsrättsmål – mars 2015

30 mars, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under mars 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 16/15, Mål nr A 172/13, 2015-03-18
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott

Fråga om arbetet för fem arbetstagare vid beredningsavdelningen på en fabrik som tillverkar snus, varit anordnat så att det ska betraktas som skiftarbete i den mening som avses i tobaksavtalet.

 

Dom nr 13/15, Mål nr A 27/14, 2015-03-11
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Tvisten gäller om ett avskedande har varit lagligen grundat. Fråga om arbetsgivaren har känt till de omständigheter som åberopats till grund för avskedandet mer än två månader innan underrättelsen om det tilltänkta avskedandet lämnades och därför, till följd av den s.k. tvåmånadersregeln, förlorat möjligheten att åberopa omständigheterna som avskedandegrund.

 

Dom nr 12/15, Mål nr A 28/14, 2015-03-04
Könsdiskriminerande uppsägning m.m.

Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid, samt om arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldigt till direkt könsdiskriminering och missgynnande i strid med föräldraledighetslagen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.